top of page

Forberedelse til begravelse

Om den siste avskjeden kjens rett, kan sjølve gravferda bli eit varmt minne.

Det er ofte små detaljar som musikk og fargeval som skal til for at gravferda skal få eit personleg preg. I dag er det godt mogeleg å påverke sjølve seremonien. Ver aldri redd for å spørje oss, om du lurer på noko i samband med gravferda.

Konferanse/Planleggingsamtalen:

Normalt vis vil ein planleggingssamtale finnast stad enten i heimen hjå pårørande eller ei anna ynskjeleg stad som pårørande måtte ønske.

Samtalen tek vanlegvis 1-2 timar.

 

Dette møtet er ein samtale der vi går gjennom detaljar og ynskje i forbindelse med begravelse/bisettelse. Til denne samtalen er det viktigt at du som pårørande har med personnummeret til avdøde. Dette treng vi for å formidla opplysningar om avdøde og melde dødsfallet til tingretten.Det er fint om dykk er litt forberedte. Tenk gjerne på annonse og ynskje av sangar til seremonien. Det er opp til pårørande sjølv 

Me vil sørga for at alle dei praktiske og formelle tinga ved begravelsen blir ivareteke på ein god måte, slik at dykk vil få den nødvendige tryggheita gjennom forberedelsane.

Ting som ein må ha klart / tenke igjennom:

* Fødsels-og personnummer til avdøde.

* Valg av seremoni?

* Valg av solist.

* Bestilling av blomster.

* Sløyfer og sløyfetekst.

* Valg av salmer/sanger.

* Forside av program.

* Utdeling av program.

* Valg av kiste.

* Er det ønskelig å sjå avdøde en siste gang før seremonien - avskjed i åpen kiste?

* Oppsett og bestilling av dødsannonse/takkeannonse.

* Navnetilførsel/gravmonument.

I planlegginsmøtet går vi gjennom kva type seremoni dykk som pårørande ynskjer.

Ein kan velge kristen, humanistisk eller privat seremoni.

 

Kristen/tradisjonell seremoni:

* Alle kyrkjer og kapell kan brukast

* Tre salmer eller meir om ynskjelegt.

* Soloinnslag om ynskjelegt

* Prest og organist formidlast av oss

 

Humanistisk seremoni:

* Alle kapellar kan brukast

* Talar må velgast enten frå Human-Etisk Forbund eller privat.

* Her står ein fritt med tanke på musikk og dikt, men då utan kristent innhold.

 

Privat seremoni:

* Alle kapellar kan brukast

* Talar må velgast

* Her står ein fritt med tanke på musikk og dikt.

Etter møtet vil presten, eller den som er ansvarleg for minneord under seremonien,

ta kontakt med pårørande for ein sørgesamtale.

I sørgesamtalen snakker ein om hva som skal seiast/nevnast i minneorda.

Gå vidare til Gravferdmeny

bottom of page