top of page

Sorg..

20111103-131751-lm.jpg

Når du mistar ein som står deg nær:

Dei fleste vil oppleve ein dag å være næraste pårørande ved eit dødsfall.
Kanskje det kjem plutseleg og uventa ? Forventa eller uventa, det er ein ny situasjon som er tung og vanskeleg å klara.

Sorg er ein naturleg reaksjon på tap av ein som står deg nær.

 

I dei seinare åra er me blitt meir og meir klar over kor viktig det er at dei etterlatne vågar å akseptere si sorg og ikkje flykta frå den.

Sorga er ikkje lik hjå alle. Den varierar i styrke og opplevast ulikt.
 Den som sørger sin personlighet og forhold til den avdøde er berre to av faktorene som avgjer korleis sorga kjem til uttrykk.

Fordi sorg opplevast og vert uttrykt ulikt, er det viktig å ha respekt for kvart enkelt menneske sin sorgreaksjon, både din egen og andres.

Ta borna med, og la dei stilla spørsmål.

Dersom sorga vert  vanskeleg, er det  mogleg å få hjelp.

Ein vil alltid finne folk ein kan snakka med og i enkelte områder finst det sorggrupper og ulike tilbod.

Relaterte Lenkjer:

- Helsenorge.no - Sorg og reaksjon i forbindelse med dødsfall

Å miste eit barn...

Det å mista eit barn er vondt og uvirkelig. Det er noko av det verste ein kan tenke seg. Midt i sorgen over å skulle ta farvel med eit barn, møter ein på mange praktiske oppgaver som ein må ta stilling til.

Valga du gjer, er viktige for deg/dykk vidare i livet.

Lytt til dykk sjølve og hvarandre i planleggingsprosessen og sett dykkar personlege preg på seremonien. Dykk velg sjølv kva og kor mye dykk ynskje og klarer å gjere sjølv. Ved å delta i dei praktiske forberedelsane gjer dykk noko meningsfylt for barnet og dykk sjølve. Dette vil dykk settja pris på senere.

Har de andre barn, er det viktig å involvere dei i planlegginga av begravelsen. Er det noko de ynskjer å gjere eller lage som ein siste helsing? Tenk også igjennom korleis de kan få delta under selve gravferda på sin eigen måte. Les meir om Barns sorg.

Relaterte lenkjer:

- Valg og viktige avgjørelser

- Praktiske Råd

- Foreldres rettigheiter

- Parforhold og sorg ved tap av barn (pdf)

bottom of page