top of page
Kister og Informasjon

I Norge er kvalitetskravene til kister regulert av "Gravferdsloven" som trådte i kraft 1. januar 1997.

I forskriftenes kap. IV § 29 er det trekkt opp strenge krav for produksjon av likkister.Desse omfatter bl.a. miljøforskrifter for kister til jordfestelse og kremasjon. 
 

Dekorbilde ornament (Large).jpg

Alle kister som vi levera er produserte etter forskriftenes miljø- og kvalitetskrav for å være landets beste både til kremasjon og begravelse.

Vår leverandør er den einaste leverandøren på det norske marked som har bevart den gamle norske "båtformen" på sine modellar, dvs. at kistene er breiere oppe enn nede. 

 

For å tilfredsstilla alle krav til nedbrytningstid brukar ein utelukkende nedbrytbare materialer. All maling og lakk er vannbaserte. 

Trevirket i våre modeller er fortrinnsvis furu. Planken blir "teppelimt", kutta, profilert og pussa for å gi en elegant og stilfull overflate. Kistene blir levert med eller uten kors, og i motsetning til våre konkurrentar er lokkskruene på våre kister produsert av tre og nedbrytbart metall, - ikke plast. Føtter og håndtak har profiler som passar til resten av kista og dette gir alle våre modeller eit gjennomført helhetsinntrykk.

bottom of page