Nyttige lenkjer

- Standardiseringsutvalg for kister og urner (STU)

- Sibi (leverandør kister)

- Eide Stein (leverandør gravmonument)

Gravferdsloven

- Nav (ytelser ved dødsfall)

Vakttelefon: 918 85 770                                     Epost: post@nummedalen.no