top of page

Nyttige lenkjer

20111103-131751-lm.jpg

- Standardiseringsutvalg for kister og urner (STU)

- Sibi (leverandør kister)

- Eide Stein (leverandør gravmonument)

Gravferdsloven (Lovdata)

Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd (Regjeringen.no)

- NAV (ytelser ved dødsfall)

- NAV (Stønad ved båretransport)

bottom of page