top of page

Songhefte og forslag til salmer

Her vil du finne dei mest vanlige samlane og sangane som blir brukt ved ein kirkeleg begravelse. Om ein ynskjer andre sanger, må desse godkjennast av organisten/presten i god tid.

Forslag av salmer

Motiv sanghefte

bottom of page