top of page
Når eit barn døyr...

Det å mista eit barn er vondt og uvirkelig. Det er noko av det verste ein kan tenke seg. Midt i sorgen over å skulle ta farvel med eit barn, møter ein på mange praktiske oppgaver som ein må ta stilling til.

Valga du gjer, er viktige for deg/dykk vidare i livet.

Lytt til dykk sjølve og hvarandre i planleggingsprosessen og sett dykkar personlege preg på seremonien. Dykk velg sjølv kva og kor mye dykk ynskje og klarer å gjere sjølv. Ved å delta i dei praktiske forberedelsane gjer dykk noko meningsfylt for barnet og dykk sjølve. Dette vil dykk settja pris på senere.

Har de andre barn, er det viktig å involvere dei i planlegginga av begravelsen. Er det noko de ynskjer å gjere eller lage som ein siste helsing? Tenk også igjennom korleis de kan få delta under selve gravferda på sin eigen måte. Les meir om Barns sorg.

- Valg og viktige avgjørelser

- Praktiske Råd

- Foreldres rettigheiter

- Parforhold og sorg ved tap av barn (pdf)

bottom of page