top of page

Urner:

Forskriftenes §31 sier følgende om krav til askeurner: "Materialer til bruk i askeurne skal være nedbrytbare i jord innen den fredningstid som gjelder for kirkegården, og urnen skal være av en slik kvalitet at den tåler vanlig håndtering og forsendelse i posten som særpakke. Askeurne skal ikke være mer enn 40 cm høy, 25 cm bred og 25 cm lang. Ifyllingsåpningens diameter skal være minst 63 mm." 

Pynteurnene benyttes av pårørende som ønsker en noe mer forseggjort urne i forbindelse med urnenedsettelsen. Andre bestiller mer dekorative askeurner enn de i stål, enten hos krematoriet eller hos byrået før kremasjonen finner sted og kan dermed spare en eventuell pynteurne. Alle SIBI-urner er nedbrytbare i henhold til forskriftenes §31, men pynteurnen i kobber krever alene en fredningstid på ca. 23 år, og det betyr at graven må festes hvis man benytter denne urnen i tillegg til urnen fra krematoriet. 

Ta kontakt for meir Informasjon

bottom of page