top of page

Prisar

Pris eksempel vanleg, standard gravferd 2019


Her finn du pris eksempel på ei vanleg, standard gravferd / bisetting, gjeldande frå 1. januar 2018.
Lenger nede på sida finn du minimum og maksimumprisar.

Tenester:

Kvit kiste, klassisk m/trehandtak, inkl. svøp                 
Bringing av tom kiste til dødstad                         
Kors m/namneplate                                         
Songar 50 stk                                                 
Tillegg, songar eige motiv / bilde                         
Administrasjon / telefon                                 
Svøping – nedlegging inkl. utstyr                         
Byråhonorar kr 1.000 til 4.500                                 
Visning / båreandakt:                                         
Gravferdsbil innafor 20 km                                 
Gravferdsbil over 20 km, eigenandel NAV                         
Gravfølgje /1.person med bil etter seremoni                 
Assistanse gravferdsdagen,  3,0 – 5,0 timar a kr 750         
Ekstra person                                                  
 
Sum tenester:                                              


Innkjøpte varer og tjenester:

Annonse ca. pris

Båreoppsats frå kr 2.000 til 5.000

Blomehjerte frå kr 1.000 til 3.000

Krans med sløyfe

Roser på grava                                               


Sum innkjøpte varer

Henting ved dødsfall

Pris:

*8550

*800

*700

*1200

*950

*900

1300

3000

750/1500

2334

2334

2000

3000

1500

24 958 kr

Pris:

*2500

*3500

*1700

*1800

40 pr.stk

9500 kr

Pris:

*2500

*3500

*1700

*1800

40 pr.stk

9500 kr

Minimum- og maksimumpris gravferd 2018


I planleggingsmøte med oss vil du få meir utfyllande informasjon om prisar og alle får prisoverslag for dei tenester som vi utfører for deg.

Priseksempel med minimums- og maksimumspris, frå 1. januar 2018:

Tjenester:

Kiste inkl. svøp

Svøping og nedlegging i kiste

Bringing av den døde på båre frå dødsstad til oppbevaringsstad

Bringing av kiste til dødsstad eller oppbevaringsstad for avdøde

Transport til seremonistad

Transport etter seremoni. Gravfølgje

Transport av utstyr / mannskap

Assistanse ved gravferd / bisetting. Pynting 1 el. 2 mann

Dødsannonse Sogn Avis1

Leige av utstyr og teppe

50 trykte program / 100 stk fargetrykk

Kistedekorasjon med sløyfe

Avgiftspliktige byråhonorar

Avgiftsfrie byråhonorar (vanleg 2500 kr)

Fakturagebyr

Sum kostnad, minimum og maksimum:

Minimum:

5100

1300

1500

800

1500

2000

0

3000

1500

800

1200

1800

900

2500

0

23 900

Maksimum:

40 000

1300

2200

800

1500

2200

0

5250

3500

800

2550

6500

900

4500

0

72 000

Vanleg gravferd for kommunane i Sogn.

Transport over 20km frå dødstad til næraste naturlige gravplass ved avdødes bustad blir dekka av NAV, med ein eigenandel på 2334 kr.

Sjå Gravferdsstønad for meir informasjon.

 

Mva er inkludert i dei beløpa som er momsbelagt

Vi tek atterhald om feil i prislista.

bottom of page