top of page

Gravferdsstønad

«Når et medlem i trygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med et beløp som fastsettes av Stortinget. Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen.

 

Stønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. Når et medlem nedkommer med ett eller flere nyfødte barn, ytes det stønad til dekning av nødvendige utgifter til gravlegging.

 

Stønaden kan likevel ikke overstige full gravferdsstønad.» Folketrygden Paragraf 7-2.

(Full gravferdsstønad i 2016 er kr. 22.723,-)

Nummedal Begravelsesbyrå er behjelpelig med å fylle ut skjema og sende inn søknad til NAV for pårørende. De første opplysningene som må fremlegges er utskrift av siste ligning for avdøde. Denne fåes på ligningskontoret når den nærmeste pårørende ber om denne av hensyn til skifte. Ta kontakt, om dere har spørsmål angående dette.

bottom of page