top of page
Lovverk (Gravferdsloven)

Mange følelsar våknar i møte med død og gravferd. Dei som står nærmaste må også forholde seg til ei rekkje praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant anna takast valg for seremoni, gravferdsform og kvar gravlegginga skal finnast stad. Vi vil her prøve å informere om nokon viktige forhold som det er bra å kjenne til, med gravferd.

bottom of page