top of page

Akutt Hjelp ved Dødsfall

Lege fyller ut dødsattest, «Legeerklæring om dødsfall». Dette kan skje tidligst 2 timer etter dødsfallet. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus tilkalles lege automatisk. Ved dødsfall i hjemmet må de pårørende selv ta direkte kontakt med nærmeste legevakt. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan hentes.

bottom of page